Trivium abogados logo Documento sin título
Documento sin título Español │  Català │  English │  Deutsch
  Menu

Dret Tributari


Tributació d'empreses

Planificació fiscal empresarial en general i en operació d'adquisició, transmissió o de reestructuració

Inspeccions i procediments tributaris, reclamacions en la via administrativa, contenciosa administrativa

Preus de transferència

IVA i impostos especials

Planificació patrimonial:
  • Reestructuracions patrimonials d'empreses familiars
  • Protocol familiar
  • Planificació successions
  • Assessorament a grans patrimonis