Trivium abogados logo Documento sin título
Documento sin título Español │  Català │  English │  Deutsch
  Menu

Dret Mercantil


Fusions i adquisicions (M&A)
 • Operacions de reestructuració (fusions, escissions, bescanvi de valors, aportacions no dineràries)
 • Assessorament en mandats de compra, venda i fusions
 • Joint ventures i acords entre socis
 • Processos de due diligence de compra i de venda

Dret Societari
 • Secretaries de Consell
 • Assistència i assessorament en juntes d'accionistes
 • Constitució de societats i reformes estatutàries
 • Obligacions i responsabilitat d'accionistes i consellers
 • Inversions estrangeres: assessorament integral en la planificació i execució

Contractació Mercantil
 • Contractes comercials
 • Contractació entre operadors turístics, gestió hotelera (management agreements)
 • Contractes noves tecnologies
 • Garantia real i personal
 • Contractes internacionals, franquícies internacionals

Dret Concursal
 • Defensa dels drets dels creditors
 • Procediments concursals
 • Administració concursal
 • Acords de refinançament