Trivium abogados logo Documento sin título
Documento sin título Español │  Català │  English │  Deutsch
  Menu

DRET CIVIL


Dret Civil general
 • Reclamacions de quantitat per qualsevol tipus d'impagament: factures, pagarés, lletres de canvi, xecs, reconeixements de deute, etc ...
 • Responsabilitat civil per danys i perjudicis: accidents de trànsit, sinistres, negligències mèdiques i professionals en general
 • Dret de la contractació en general

Dret Immobiliari i de la construcció
 • Compravenda d'immobles i societats immobiliàries
 • Assets due diligence
 • Contractes d'execució d'obra
 • Responsabilitat d'agents de l'edificació
 • Arrendaments urbans i rústics: negociació i redacció de contractes, exercici de tot tipus d'accions davant jutjats i tribunals
 • Propietat horitzontal: comunitats de propietaris

Dret de família i successions
 • Separacions i divorcis consensuals i contenciosos
 • Separació d'unions de fet
 • Paternitat i filiació: declaracions de paternitat, reclamació de pensions d'aliments, pàtria potestat, guarda i custòdia, règim de visites
 • Testaments, legítimes, llegats
 • Successió intestada, declaracions d'hereus notarials i judicials
 • Dret Foral Balear