Trivium abogados logo Documento sin título
Documento sin título Español │  Català │  English │  Deutsch
  Menu
Carlos Sousa - Trivium abogados

Carlos Sousa de Nooyer

Telèfon :
Fax:
971 575 063
971 725 620
c.sousa@triviumabogados.com


Idiomes de correspondència:
castellà, anglès

Llicenciat en Dret per la Universitat de les Illes Balears el 1994.

Membre del Col.legi d'Advocats de les Illes Balears des de 1994.

Membre associat de l'oficina d'Ernst & Young Abogados a Palma de 2000 a 2008.

Àrees de pràctica: litigació i arbitratge civil i mercantil. Procediments sobre validesa, interpretació i execució de contractes civils i mercantils, arrendaments urbans i propietat horitzontal, condicions generals de contractació, responsabilitat extracontractual, competència deslleial, responsabilitat d'administradors i conflictes societaris, successions i drets reals, garanties, impagats, reconeixement de sentències i laudes arbitrals estrangers, dret de la construcció, entre altres matèries.